Układ zdjęć na drukowanej fotografii

Każdy kolor oznacza jedno zdjęcie na fotografii

Na białym polu można umieścić tło lub treść