Dodatek aktywizacyjny – kto może otrzymać i jakie dokumenty są wymagane?

Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny to jednorazowe wsparcie finansowe dla osób, które są długotrwale bezrobotne. Otrzymać go mogą osoby, które przez co najmniej 12 miesięcy były zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne oraz spełniają dodatkowe kryteria. Do grupy osób uprawnionych do dodatku aktywizacyjnego należą między innymi osoby, które ukończyły 30 rok życia, osoby powyżej 25 roku życia z co najmniej pięcioletnim stażem pracy, osoby niepełnosprawne oraz osoby, które były objęte programem aktywizacji zawodowej.

Jakie dokumenty są wymagane?

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, należy złożyć wniosek w urzędzie pracy lub w urzędzie miasta/gminy. Wymagane dokumenty to między innymi zaświadczenie o długości stażu bezrobocia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów uprawniających do otrzymania dodatku. W przypadku osób niepełnosprawnych wymagane mogą być dodatkowe dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Jakie są wysokości dodatku?

Wysokość dodatku aktywizacyjnego zależy od sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz od długości stażu bezrobocia. Osoby, które osiągają dochód poniżej minimalnego wynagrodzenia, mogą otrzymać dodatek w wysokości maksymalnie 2400 zł. W przypadku osób, które nie spełniają tego kryterium, wysokość dodatku będzie niższa.

Jakie są terminy wypłat dodatku?

Dodatek aktywizacyjny jest wypłacany w formie jednorazowego świadczenia. Termin wypłaty uzależniony jest od czasu rozpatrzenia wniosku przez urząd pracy lub urząd miasta/gminy oraz od dostępności środków finansowych przeznaczonych na ten cel. W większości województw terminy wypłat są ustalane na koniec roku lub na początku kolejnego.

Udostępnij

Tagi

Popularne wpisy