Emerytura w Polsce – jakie dodatkowe świadczenia mogę otrzymać?


Emerytura w Polsce – jakie dodatkowe świadczenia mogę otrzymać?

1. Ekwiwalent pieniężny

Ekwiwalent pieniężny to jedno z dodatkowych świadczeń, które mogą zostać wypłacone emerytom w Polsce. Jest to jednorazowa kwota pieniędzy, która ma na celu zrekompensowanie kosztów związanych z utrzymaniem. Wniosek o ekwiwalent pieniężny można złożyć w urzędzie marszałkowskim, a wysokość świadczenia jest uzależniona od stawki wyznaczanej corocznie przez ministra właściwego do spraw pracy. W roku 2022 ekwiwalent pieniężny wynosi 1200 zł.

2. Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest kolejnym dodatkowym świadczeniem, na które mogą liczyć emeryci w Polsce. Jest on przyznawany osobom, które spełniają określone kryteria dochodowe oraz mieszkaniowe. Dodatek ten ma na celu wsparcie finansowe emerytów w opłacaniu czynszu lub rat kredytu hipotecznego. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od wielu czynników, takich jak dochód, liczba osób w gospodarstwie domowym czy koszty utrzymania nieruchomości.

3. Świadczenia pielęgnacyjne

Osoby będące emerytami mogą również skorzystać z różnych świadczeń pielęgnacyjnych. Są to dodatkowe wsparcia finansowe lub rzeczowe, które mają na celu pomoc w opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub starszymi. W ramach tych świadczeń emeryci mogą otrzymać m.in. specjalistyczne wózki inwalidzkie, leki, sprzęt rehabilitacyjny czy usługi pielęgnacyjne. Aby otrzymać takie świadczenia, należy zgłosić się do odpowiednich instytucji, takich jak Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

4. Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny to kolejne dodatkowe świadczenie, na które mogą liczyć niektórzy emeryci w Polsce. Przysługuje on osobom, które wykonują codzienną opiekę nad inną osobą, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Zasiłek pielęgnacyjny ma na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką, takich jak dojazd do lekarza czy zakup leków. Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania.

Warto pamiętać, że wszystkie dodatkowe świadczenia dostępne dla emerytów w Polsce mają określone warunki przyznawania oraz ustalone kryteria dochodowe. Dlatego przed skorzystaniem z nich warto dokładnie zapoznać się z regulaminem i wymaganiami. Dodatkowe świadczenia mogą bardzo pomóc emerytom w zmaganiach z codziennymi wydatkami i podnieść jakość ich życia.

Udostępnij

Tagi

Popularne wpisy