Ile komornik może zabrać z pensji? Przegląd zasad egzekucji komorniczej

Ile komornik może zabrać z pensji?

Prawo umożliwia komornikom przeprowadzenie egzekucji przymusowej, która polega na zabezpieczeniu długu z majątku dłużnika. W przypadku, gdy osoba zadłużona nie wykonuje zobowiązań, nałożone zostaje zajęcie egzekucyjne.

Zasady egzekucji komorniczej

Komornik nie może zabrać całości pensji osoby zadłużonej. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, suma zajęć wynosić może do 50% wynagrodzenia netto. Oznacza to, że pracownik zachowałby 50% pensji, a reszta przekazywana jest na pokrycie długu. W przypadku, gdy na zajęcie egzekucyjne nałożone zostaną inne wymierzone egzekucje z komornikiem, sumarycznie będzie to wynosić do 60% wynagrodzenia netto.

Limit egzekucji

Nie wszyscy dłużnicy są jednak równie narażeni na egzekucję z pensji. W ogólnym rozrachunku są różne rodzaje egzekucji, ale komornik w każdym przypadku ma do dyspozycji specjalne limity. Na przykład w przypadku alimentów, komornik może zająć nawet do 100% pensji. W przypadku, gdy osoba zadłużona otrzymuje minimalną płacę, nie zostanie mu odebrana kwota wynosząca mniej niż 1022,70 zł brutto.

Sposoby ograniczenia egzekucji

Osoby zadłużone mogą starać się o ograniczenie egzekucji, jednak komornik jest zobowiązany do przeprowadzenia egzekucji. Działania te obejmują złożenie wniosku o umorzenie lub odroczenie egzekucji, a także ustalenie planu spłat. Osoby zadłużone zazwyczaj korzystają z opcji ugody z wierzycielem, a także zaciągają kredyt konsolidacyjny, który umożliwia ograniczenie swoich zobowiązań.

Podsumowując, egzekucja komornicza jest jednym z narzędzi mających na celu zabezpieczenie wierzytelności. Suma zajęć nie może przekroczyć 50% pensji, ale w przypadku działań przeciwko alimentom, limity te mogą się różnić. Dłużnicy powinni starać się ograniczyć egzekucję poprzez niezalegalizowane np. za pomocą układów z wierzycielami.

Udostępnij

Tagi

Popularne wpisy