Ile zarabiają ukraińscy pracownicy w Polsce – analiza wynagrodzeń

Ile zarabiają ukraińscy pracownicy w Polsce – analiza wynagrodzeń

Przyczyny migracji zarobkowej pracowników z Ukrainy do Polski

W ciągu ostatniej dekady Polska stała się jednym z największych importerów siły roboczej z Ukrainy. Przyczyną takiego zjawiska jest między innymi konieczność pokrycia deficytu kwalifikowanej pracy spowodowanego starzeniem się polskiej populacji i niskim przyrostem naturalnym. Również znacznie niżej wynagradzane stanowiska zarobkowe w Polsce, są dla Ukraińców atrakcyjniejsze niż rodzimy rynek pracy.

Szacowane wynagrodzenia dla ukraińskich pracowników w Polsce

Według raportu opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 roku, wynagrodzenie średnie dla Ukraińców pracujących w Polsce wynosiło 3300 zł brutto. Jest to znacznie więcej niż minimalna stawka krajowa w Polsce, wynosząca wówczas 2250 zł brutto. Jednakże, średnie wynagrodzenie w Polsce w 2019 roku wynosiło ponad 4800 zł brutto, co oznacza, że Ukraińcy otrzymują wynagrodzenie niższe niźli Polacy.

Przyczyny różnic w wynagrodzeniach między Ukraińcami a Polakami

Istnieje kilka przyczyn, które wpływają na różnicę w wynagrodzeniach Ukraińców i Polaków pracujących w Polsce. Najważniejszą z nich jest brak znajomości języka polskiego i brak doświadczenia w pracy, które stanowią bariery wejścia na rynek pracy i uzyskania korzystniejszych warunków zatrudnienia. Także fakt, że duża grupa Ukraińców nielegalnie pracuje w Polsce wpływa na ich niższe wynagrodzenia, ponieważ nie są objęci ochroną prawną prawa pracy.

Prognozy na przyszłość

Sprawozdanie opublikowane przez Komisję Europejską w 2019 roku podkreśla, że w przyszłości Polska nadal będzie potrzebowała pracowników z Ukrainy, aby zaspokoić luki w zatrudnieniu. Z drugiej strony, rząd polski stara się wprowadzać rozwiązania mające na celu poprawę warunków pracy, a tym samym wynagrodzeń dla obcokrajowców, w tym dla Ukraińców. Przyjęcie nowej ustawy o zapewnieniu pracownikom z Ukrainy i innych krajów Środkowo-Wschodniej Europy ochrony przed dyskryminacją na rynku pracy jest dobrym sygnałem dla Ukraińców pracujących w Polsce.

Udostępnij

Tagi

Popularne wpisy