Jak napisać wniosek o umorzenie długu?

Jak napisać wniosek o umorzenie długu?

Zadłużenie jest problemem, z którym boryka się coraz więcej osób. Długi mogą wynikać z wielu przyczyn, takich jak nieprzewidziane wydatki, utrata pracy, czy złe decyzje finansowe. Bez względu na przyczyny, problem zadłużenia może wpłynąć negatywnie na nasze życie, prowadząc nie tylko do problemów finansowych i prawnych, ale także powodując ogromny stres. Dlatego warto wiedzieć, jak radzić sobie z długami i gdzie szukać pomocy. Jednym z rozwiązań jest umorzenie długu. W jakich sytuacjach jest możliwe? Jak napisać wniosek? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Umorzenie długu – kiedy jest możliwe?

Najczęściej umorzenie długu następuje w odpowiedzi na wniosek złożony przez dłużnika, jednak to w rękach wierzyciela leży ostateczna decyzja o tym, czy faktycznie zostanie on umorzony. Jest to jego wolny wybór, dlatego też może on oświadczyć, że dłużnik po prostu nie musi realizować swoich zobowiązań. Co ważne, wierzyciel może złożyć oświadczenie o całkowitym lub częściowym umorzeniu długu. Taka decyzja jest przejawem jego dobrej woli, nie zaś obowiązkiem.

Wniosek o umorzenie długu – jak go napisać?

Polskie prawo nie wskazuje konkretnych wymagań dotyczących wniosku o umorzenie długu, tak więc to, w jaki sposób zostanie sformułowane pismo, jest wyłącznie decyzją dłużnika. Ważne jest jednak, by miało ono formalny charakter.

Forma pisma o umorzenie długu jest zależna od konkretnej sytuacji. W przypadku wniosku o umorzenie długów o charakterze publicznoprawnym, niezwykle istotne jest wykazanie, z jakich powodów nie jest możliwe uregulowanie długu.

Choć wniosek o umorzenie długu może mieć różne postaci, w każdym takim piśmie należy zawrzeć następujące informacje:

  • Oznaczenie dłużnika oraz wierzyciela – w piśmie należy wskazać ich imiona i nazwiska lub nazwy, a także numery PESEL oraz adresy zamieszkania czy siedziby
  • Wskazanie, jakiego długu dotyczy wniosek o umorzenie – najlepiej odwołać się do konkretnej umowy, rachunku czy faktury
  • Prośba o umorzenie długu wraz z uzasadnieniem przyczyn – w tym piśmie dłużnik powinien wyjaśnić, dlaczego nie jest w stanie spełnić zobowiązania. Najczęściej dłużnicy odwołują się do trudnej sytuacji finansowej, jak również utraty pracy czy też braku oszczędności, lub konieczności przeznaczenia posiadanych środków na zaspokojenie potrzeb swoich lub osób, które ma na utrzymaniu
  • Załączniki – tu należy dołączyć wszystkie dokumenty, które będą stanowiły potwierdzenie treści wniosku o umorzenie długu

Jeśli nie masz pewności, czy Twój wniosek jest sformułowany poprawnie i chcesz wiedzieć, co warto byłoby do niego dodać, aby był skuteczny, skorzystaj z profesjonalnej pomocy dla zadłużonych. Wiele kancelarii udziela kompleksowego wsparcia osobom zadłużonym, także w przygotowywaniu tego typu wniosków oraz zapewnia ochronę praw dłużników.

Udostępnij

Tagi

Popularne wpisy