Jak przepisać dom lub mieszkanie bliskiej osobie: procedura krok po kroku


Jak przepisać dom lub mieszkanie bliskiej osobie: procedura krok po kroku

Dokumenty potrzebne do przepisania nieruchomości

Aby przepisać dom lub mieszkanie na bliską osobę, konieczne jest zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Pierwszym z nich jest umowa przedwstępna, zawarta pomiędzy dotychczasowym właścicielem a przyszłym nabywcą. Umowa ta określa warunki sprzedaży oraz ustala termin przekazania nieruchomości.

Kolejnym niezbędnym dokumentem jest akt notarialny. W jego treści zawarte są wszystkie istotne informacje dotyczące przepisania nieruchomości, jak na przykład dane obu stron transakcji oraz oznaczenie nieruchomości. Akt notarialny musi zostać sporządzony przez notariusza i podpisany przez wszystkie strony.

Dodatkowo, niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). PCC należy uiścić w terminie 14 dni od zawarcia aktu notarialnego.

Przeprowadzenie procedury przepisania nieruchomości

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, należy rozpocząć procedurę przepisania nieruchomości. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do miejscowego urzędu gminy lub miasta, w celu złożenia wniosku o wpisanie nowego właściciela do księgi wieczystej. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć akt notarialny oraz dowód uiszczenia podatku PCC.

Po rozpatrzeniu wniosku i wpisaniu nowego właściciela do księgi wieczystej, konieczne jest zgłoszenie zmiany w urzędzie skarbowym. W ciągu 14 dni od przepisania nieruchomości należy złożyć deklarację podatkową wraz z dowodem uiszczenia podatku PCC.

Ostatnim etapem procedury jest zmiana umowy o dostawę mediów. Należy poinformować odpowiednie instytucje, takie jak spółka gazowa, elektroenergetyczna czy dostawca wody, o zmianie właściciela nieruchomości, aby umowy na dostawy mediów były adekwatne do nowej sytuacji.

Koszty związane z przepisaniem nieruchomości

Przepisanie nieruchomości na bliską osobę wiąże się z pewnymi kosztami. Do najważniejszych należy podatek PCC, który wynosi 2% wartości nieruchomości w przypadku mieszkań i 3% w przypadku domów. Należy także uwzględnić koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty związane z wpisem do księgi wieczystej.

Dodatkowo, koszty mogą pojawić się przy zmianie umowy o dostawę mediów. W niektórych przypadkach konieczne jest opłacenie opłat manipulacyjnych lub kaucji za zmianę właściciela.

Warto także pamiętać o kosztach związanych z ewentualnym remontem lub adapacją nieruchomości po przepisaniu jej na nowego właściciela. Te wydatki należy uwzględnić w całościowej kwocie związaną z tym procesem.

Wynajęcie profesjonalisty a samodzielne przepisanie nieruchomości

W celu uniknięcia błędów i przyspieszenia procedury przepisania nieruchomości, warto zastanowić się nad wynajęciem profesjonalisty w dziedzinie prawa nieruchomości. Specjalista ten pomoże w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, oraz poprowadzi proces przepisania nieruchomości od początku do końca.

Jednakże, w przypadku prostych transakcji, samodzielne przepisanie nieruchomości może być oszczędnością. Wymaga to jednak staranności i precyzji, aby uniknąć błędów, które mogą opóźnić proces przepisania.

Podsumowanie:


Przepisanie domu lub mieszkania na bliską osobę to proces, który wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów, takich jak umowa przedwstępna i akt notarialny. Następnie, należy złożyć wniosek do urzędu gminy, wpisać nowego właściciela do księgi wieczystej oraz zgłosić zmianę w urzędzie skarbowym. Warto pamiętać o kosztach związanych z przepisaniem nieruchomości, takich jak podatek PCC czy opłaty notarialne. Przy skomplikowanych sprawach warto wynająć profesjonalistę, jednak w prostych przypadkach możliwe jest samodzielne przepisanie nieruchomości.

Udostępnij

Tagi

Popularne wpisy