Kiedy trzeba zwrócić świadczenia emerytalne po zmarłym?


Kiedy trzeba zwrócić świadczenia emerytalne po zmarłym?

W przypadku śmierci bliskiej osoby, wielu z nas zastanawia się, co stanie się z jej świadczeniami emerytalnymi. Czy musimy je zwracać? Jakie są procedury związane z tym procesem? W tym artykule postaramy się przybliżyć odpowiedzi na te pytania.

1. Kiedy zwrócić świadczenia emerytalne po zmarłym?

Po śmierci emeryta lub rencisty, świadczenia emerytalne przestają być wypłacane. W przypadku, gdy zmarły pobierał świadczenie emerytalne za okres, w którym już zmarł, należy je zwrócić ZUS-owi. Należy jednak pamiętać, że w przypadku jeśli świadczenie było wypłacane na kartę bankową osoby zmarłej, zwracanie nie jest konieczne. ZUS automatycznie zablokuje kartę i przestanie wypłacać świadczenie.

2. Jak zgłosić śmierć i zwrócić świadczenia?

Po śmierci bliskiej osoby należy zgłosić jej zgon do ZUS-u. Można to zrobić osobiście w najbliższym oddziale ZUS, telefonicznie lub internetowo. Po zgłoszeniu śmierci, ZUS wycofa z systemu emeryta/rencistę i przestanie wypłacać świadczenie. Jeśli świadczenie było pobierane na konto bankowe osoby zmarłej, ZUS wyśle pismo informujące o zakończeniu wypłat. W przypadku wypłacania świadczenia na kartę bankową, ZUS przestanie wypłacać świadczenie automatycznie.

3. Czy trzeba zwracać całe świadczenie?

W przypadku śmierci emeryta lub rencisty, trzeba zwrócić jedynie świadczenie wypłacone za okres, w którym już zmarł. Jeżeli świadczenie było wypłacane wcześniej i wnioskujący zmarł w trakcie miesiąca, nie trzeba go zwracać. ZUS dokonuje ustalenia, ile dni przypada na wypłatę i kwotę do zwrotu.

4. Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby zgłosić śmierć i zwrócić świadczenia emerytalne, konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego zgon. Może to być akt zgonu wystawiony przez odpowiedni urząd stanu cywilnego. Ponadto, ZUS może poprosić o przedstawienie dokumentu tożsamości osoby zgłaszającej śmierć oraz dokumentu potwierdzającego prawo do dziedziczenia, w przypadku związku małżeńskiego.

Podsumowując, w przypadku śmierci osoby pobierającej świadczenia emerytalne, należy zgłosić ten fakt do ZUS-u oraz zwrócić świadczenia wypłacone za okres, w którym już zmarł. Nie ma konieczności zwracania całego świadczenia, tylko tego, które zostało wypłacone po śmierci. Ważne jest prawidłowe zgłoszenie śmierci oraz posiadanie ważnych dokumentów potwierdzających zgon i tożsamość zgłaszającej osob.

Udostępnij

Tagi

Popularne wpisy