Nowe zasady świadczenia Mama Plus: wyższa kwota od marca


Nowe zasady świadczenia Mama Plus: wyższa kwota od marca

Od marca 2022 roku, zgodnie z nowymi zasadami, świadczenie Mama Plus będzie wyższe. To dobra wiadomość dla wszystkich przyszłych mam, które chcą skorzystać z tego wsparcia.

1. Wyższa kwota dla mam w Polsce
Podstawową zmianą, która czeka przyszłe mamy, jest wyższa kwota świadczenia Mama Plus. Według nowych przepisów, świadczenie wzrośnie o 150 złotych i wyniesie teraz 1200 złotych miesięcznie. Ta podwyżka ma na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla matek w okresie macierzyństwa.

2. Rozszerzenie grupy uprawnionych
Kolejną zmianą jest rozszerzenie grupy kobiet uprawnionych do świadczenia Mama Plus. Dotychczas mogły z niego korzystać tylko kobiety, które urodziły co najmniej troje dzieci. Teraz warunek ten został zniesiony, więc świadczenie przysługuje każdej przyszłej mamie bez względu na liczbę urodzonych wcześniej dzieci.

3. Dłuższy okres świadczenia
Nowe przepisy przewidują również dłuższy okres, w którym można korzystać ze świadczenia Mama Plus. Dotychczasowy okres 6 miesięcy został wydłużony o kolejne 6 miesięcy, co oznacza, że przyszłe mamy będą mogły korzystać z tego wsparcia przez rok od narodzin dziecka.

4. Wyczerpanie wysokości świadczenia
Warto zwrócić uwagę na zmianę zasad dotyczących wyczerpania wysokości świadczenia Mama Plus. Dotychczas po wyczerpaniu środków mogły one zostać przywrócone tylko w przypadku urodzenia kolejnego dziecka. Teraz jednak przewidziano możliwość reaktywacji świadczenia po wyczerpaniu środków w przypadku adopcji dziecka przez matkę, a także przyjęcia dziecka do rodziny poprzez opiekę zastępczą.

Nowe zasady świadczenia Mama Plus przynoszą korzystne zmiany dla przyszłych mam w Polsce. Wyższa kwota, brak ograniczenia liczby wcześniej urodzonych dzieci, dłuższy okres świadczenia oraz możliwość reaktywacji świadczenia po wyczerpaniu środków w przypadku adopcji czy opieki zastępczej to tylko niektóre z udogodnień, które czekają kobiety planujące macierzyństwo. To kolejny krok w kierunku poprawy warunków finansowych dla rodziców w Polsce.

Udostępnij

Tagi

Popularne wpisy