podatki od przychodu emerytalnego

Podatki od przychodu emerytalnego

Kiedy osiągniesz wiek emerytalny i zaczniesz otrzymywać emeryturę, rodzi się wiele pytań związanych z podatkiem dochodowym. W tym artykule omówimy kwestię podatków od przychodu emerytalnego.

Wysokość podatku dochodowego

Osoby pobierające emeryturę, podobnie jak pozostałe osoby otrzymujące dochody, muszą odprowadzać podatek dochodowy. Wysokość podatku zależy od wysokości osiągniętego dochodu oraz skali podatkowej.

Stawki podatkowe w Polsce są progresywne, co oznacza, że im wyższe dochody, tym wyższy procent podatku. Według obowiązującej od 2019 roku skalii podatkowej, dla emerytów podatek wynosi:

  • do 8 000 zł – 17%;
  • od 8 000 zł do 13 000 zł – 1 360 zł + 32% nadwyżki powyżej 8 000 zł;
  • od 13 000 zł do 85 528 zł – 3 188 zł + 32% nadwyżki powyżej 13 000 zł;
  • powyżej 85 528 zł – 28 406 zł + 32% nadwyżki powyżej 85 528 zł.

Należy pamiętać, że emerytura z ZUS może być tylko jednym źródłem dochodu. Jeśli emeryt otrzymuje także wynagrodzenie za pracę lub inne dochody, dodatkowa kwota podlega opodatkowaniu według stawek ogólnych.

Ulgi podatkowe dla emerytów

Podatnik, który osiągnął wiek emerytalny, może skorzystać z kilku ulg podatkowych. Wśród nich są m.in. ulga na budowę i remont oraz ulga dla osób niepełnosprawnych.

Ulgę na budowę i remont można uzyskać, jeśli przeprowadzono remont lub budowę własnego lokalu mieszkalnego. Wysokość ulgi to 1/3 wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 70 000 zł. Aby skorzystać z tej ulgi, emeryt musi mieć ukończone 70 lat lub musi mieć orzeczoną niepełnosprawność.

Ulga dla osób niepełnosprawnych jest przyznawana w zależności od stopnia niepełnosprawności. Za osobę niepełnosprawną uważa się osobę, która ma trudności w wykonywaniu podstawowych czynności w codziennym życiu, a w szczególności w przemieszczaniu się. Ulga ta wynosi od 355 zł do 1 420 zł.

Podsumowanie

Płacenie podatków od przychodu emerytalnego jest obowiązkiem każdej osoby otrzymującej emeryturę. Wysokość podatku zależy od wynagrodzenia, jakie emeryt otrzymuje z ZUS. Warto korzystać z dostępnych ulg podatkowych, ponieważ pozwalają one zredukować wysokość podatku.

Należy pamiętać, aby zawsze skrupulatnie wypełniać deklaracje podatkowe i nie ukrywać żadnych dochodów.

Udostępnij

Tagi

Popularne wpisy