Renta rodzinna dla wdowy/wdowca – jakie warunki trzeba spełnić?

Warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać rentę rodzinna dla wdowy/wdowca

Renta rodzinna dla wdowy/wdowca jest formą wsparcia finansowego przysługującą po śmierci małżonka. Aby móc skorzystać z tego świadczenia, istnieje kilka warunków, które trzeba spełnić. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

1. Małżeństwo zmarłego/zejście zakonne

Aby móc ubiegać się o rentę rodzinna dla wdowy/wdowca, należy mieć ważny ślub zmarłego (lub ślub zakonny w przypadku zakonników). Bez tego warunku, nie jest możliwe otrzymanie tego świadczenia. Ślub musi być zawarty zgodnie z polskim prawem i musi być ważny.

2. Śmierć małżonka

Drugim warunkiem niezbędnym do otrzymania renty rodzinnej jest śmierć małżonka. W przypadku, kiedy małżeństwo jest rozwiązane, anulowane lub unieważnione, osoba nie będzie kwalifikować się do tego świadczenia. Również w przypadku, kiedy zmarły/zmarła nie był/a małżonkiem, nie ma możliwości ubiegania się o rentę rodzinną dla wdowy/wdowca.

3. Uprawnienia emerytalne lub rentowe

Aby uzyskać prawo do renty rodzinnej, wdowa/wdowiec musi posiadać uprawnienia emerytalne lub rentowe. To oznacza, że powinien być osiągnięty wymagany wiek emerytalny, który obecnie wynosi 67 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Alternatywnie, można uzyskać uprawnienia rentowe w wyniku inwalidztwa lub niezdolności do pracy.

4. Dochód rodziny

Ostatnim warunkiem ważnym przy przyznawaniu renty rodzinnej dla wdowców/wdów jest poziom dochodu rodziny, przeliczany na osobę. Dochód ten nie powinien przekraczać określonego limitu ustalanego na podstawie kryteriów dochodowych. Na wynik tych kalkulacji wpływają m.in. liczba osób w rodzinie oraz posiadane świadczenia z innych źródeł. Jeśli dochód przekracza limit, to renta rodzinna może być pomniejszana lub całkowicie anulowana.

Biorąc pod uwagę powyższe warunki, osoby, które spełniają wymagania, mogą ubiegać się o rentę rodzinna dla wdowy/wdowca. Przyznane świadczenie stanowi pomoc finansową, która ma na celu złagodzenie skutków śmierci współmałżonka i zapewnienie minimalnego dochodu dla pozostającej osoby. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, warto skonsultować się z terenowym oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udostępnij

Tagi

Popularne wpisy