Warunki dostawy DDP – Incoterms 2020

Warunki dostawy DDP - Incoterms 2020

Zrozumienie zasad, które regulują handel na całym świecie, jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy, który zajmuje się handlem międzynarodowym. Jednym z takich zestawów zasad jest Incoterms. Określają one, jakie obowiązki i koszty ponoszą sprzedający oraz kupujący w transakcjach międzynarodowych. W tym artykule przyjrzymy się jednemu z warunków Incoterms 2020 – DDP. Zapraszamy do lektury!

Czym jest Incoterms 2020?

Incoterms, skrót od International Commercial Terms (Międzynarodowe Reguły Handlowe), to zestaw standardów, które definiują kluczowe aspekty międzynarodowych transakcji handlowych. Incoterms 2020, najnowsza edycja tych regulacji, została opublikowana przez Międzynarodową Izbę Handlu (ICC) i zawiera 11 różnych warunków dostawy, w tym DDP.

DDP – co to oznacza?

DDP to skrót od „Delivered Duty Paid” (Dostarczone, Cło Opłacone) i jeden z warunków dostawy zgodnie z Incoterms 2020. Oznacza, że sprzedający ma na sobie obowiązek dostarczenia towaru do miejsca wyznaczonego przez kupującego, pokrywając wszelkie koszty transportu, ubezpieczenia, a także opłaty celne.

DDP a obowiązki sprzedającego

W przypadku DDP Incoterms obowiązki sprzedającego są najbardziej obszerne spośród wszystkich regulacji Incoterms. Sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru do miejsca docelowego, pokrycie kosztów transportu, ubezpieczenia oraz załatwienie wszystkich formalności celnych. To oznacza, że sprzedający ponosi pełne ryzyko i koszt aż do momentu, gdy towar zostanie dostarczony do kupującego.

Jakie obowiązki ma kupujący w przypadku DDP Incoterms 2020?

Mimo że w przypadku DDP Incoterms obowiązki sprzedającego są znaczne, kupujący również ma pewne obowiązki. Kupujący musi przyjąć dostawę towarów w wyznaczonym miejscu i czasie. Kupujący jest również odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe koszty, które mogą wyniknąć, jeśli nie jest w stanie przyjąć dostawy w wyznaczonym czasie.

Warunki dostawy DDP – dostawa i ryzyko

DDP Incoterms zakłada, że sprzedający ponosi wszystkie ryzyka związane z dostawą towarów do miejsca docelowego. Obejmuje to ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów, a także dodatkowe koszty, które mogą wyniknąć z opóźnień. Dostawa jest uważana za zakończoną, gdy towar jest gotowy do rozładunku w miejscu docelowym.

DDP Incoterms 2020 – rodzaj transportu

DDP Incoterms 2020 nie ogranicza rodzaju transportu, który może być użyty do dostarczenia towarów. Sprzedający może korzystać z dowolnej kombinacji transportu drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego lub innego, aby dostarczyć towary do miejsca docelowego.

Kto ponosi koszty wyładunku w przypadku DDP Incoterms?

W przypadku DDP Incoterms, sprzedający ponosi koszty związane z transportem towarów do miejsca docelowego, w tym koszty wyładunku. Jednakże, jeżeli po dostarczeniu towaru wystąpią dodatkowe koszty związane z jego wyładunkiem, zwykle są one pokrywane przez kupującego.

Odprawa celna a DDP

DDP jest jednym z nielicznych warunków Incoterms, w którym obowiązki celne spoczywają na sprzedającym. Oznacza to, że sprzedający jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich formalności celnych, w tym zapłacenie cła i VAT-u. Dotyczy to także sytuacji, gdy towary są importowane, na przykład cło z Chin. W takim przypadku sprzedający jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich opłat celnych.

Podsumowanie – kluczowe punkty dotyczące DDP Incoterms 2020

Podsumowując, DDP Incoterms 2020 jest warunkiem dostawy, który przewiduje najwięcej obowiązków dla sprzedającego. Przy takim warunku dostawy sprzedający musi zająć się wszystkim: transportem, ubezpieczeniem, opłatami celnymi, a także ryzykiem związanym z dostawą towarów do miejsca docelowego. Z drugiej strony, kupujący ma pewność, że wszystko zostało załatwione i jest odpowiedzialny tylko za przyjęcie dostawy.

Udostępnij

Tagi

Popularne wpisy