Stowarzyszenie PORANEK Inne

Żeromskiego 3 50-321 Wrocław

Opis

Stowarzyszenie PORANEK oferuje ”Program Rozwoju Liderów Społecznych”, który skierowany jest do osób aktywnie działających na rzecz swoich społeczności. Program ten obejmuje szkolenia z zakresu zarządzania projektami, liderstwa, komunikacji oraz mobilizacji zasobów, które mają na celu wzmocnienie lokalnych liderów i umożliwienie im skuteczniejszego wpływania na zmiany społeczne. Program ten stwarza również platformę do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między liderami z różnych obszarów i sektorów.

Oferowane produkty:
– Stowarzyszenie Poranek

Lokalizacja